Khóa học soạn Powerpoint-elearning Ispring suite 10

Liên hệ zalo: 0355936256

KỸ NĂNG SOẠN GIẢNG


1-Nội dung: ( 15 buổi)
+ Kỹ năng Powerpoint-Tư duy thiết kế và một số kỹ thuật nâng cao( 5 buổi)
+ Kỹ năng biên tập phim: Biên tập bằng Filmora ( 2 buổi)
+ Biên tập phim+ Kết hợp bộ 100 charater robot tạo videorobot sinh động ( 1 buổi)
+ Kỹ năng tạo bài giảng elearning HTML5 và Scorm, AICC…Ispring suite 9 ( 6 buổi)
+ Lớp học thiết kế trên Canva Education: Tặng tài khoản Education… ( 1 buổi)
2-Hỗ trợ kèm theo:
+ Bộ Video giáo trình sẵn 3 kỹ năng: Biên tập phim, Powerpoint, Ispring suite 9.7
+ Dữ liệu soạn giảng: Mẫu Powerpoint ( 25GB-2000 Mẫu), Video nền ( 70GB), Nền Poweroint, Icon, hình đẹp, Soft kèm theo đầy đủ và HD tải hình “chất” ở các trang free ( dữ liệu được cấp quyền vào kho vĩnh viễn)
+ Quản lí hỗ trợ qua nhóm riêng khóa học ZALO.
+ 100 CHARATER ROBOT- Sinh động.
+ Hỗ trợ cài đặt phần mềm đầy đủ trước khi khóa học diễn ra.
3-Hình thức:
a) Cách học: Có 3 hình thức học hỗ trợ qua lại
+ Qua bộ video giáo trình và văn bản chi tiết theo bài ( 3 kỹ năng)
+ Trực tiếp với GV dạy 15 buổi.
+ Có video ghi lại từng buổi học.
b) Nền tảng học:
+ Học qua TEAMS.
+ Hỗ trợ cài đặt ultraview…
+ Quản lí nhóm và hỗ trợ qua zalo: NHÓM CHỜ https://zalo.me/g/flkrfs400
Link đăng ký: ZALO TRỰC TIẾP 0355936256 HOẶC VÀO NHÓM CHỜ TRÊN SẼ CÓ THÔNG BÁO CỤ THỂ.
4- Đối tượng học: Bất kỳ ai thích và có quyết tâm học và theo học tới cùng…
5- Thời gian học: Thường học vào buổi tối 20h15-> 22h( 3 buổi/1 tuần)

Mô tả

KỸ NĂNG SOẠN GIẢNG TỔNG HỢP-HỌC TRỰC TIẾP QUA TEAMS
1-Nội dung: ( 15 buổi)
+ Kỹ năng Powerpoint-Tư duy thiết kế và một số kỹ thuật nâng cao( 5 buổi)
+ Kỹ năng biên tập phim: Biên tập bằng Filmora ( 2 buổi)
+ Biên tập phim+ Kết hợp bộ 100 charater robot tạo videorobot sinh động ( 1 buổi)
+ Kỹ năng tạo bài giảng elearning HTML5 và Scorm, AICC…Ispring suite 9 ( 6 buổi)
+ Lớp học thiết kế trên Canva Education: Tặng tài kho
ản Education… ( 1 buổi)


2-Hỗ trợ kèm theo:
+ Bộ Video giáo trình sẵn 3 kỹ năng: Biên tập phim, Powerpoint, Ispring suite 10
+ Dữ liệu soạn giảng: Mẫu Powerpoint ( 25GB-2000 Mẫu), Video nền ( 70GB), Nền Poweroint, Icon, hình đẹp, Soft kèm theo đầy đủ và HD tải hình “chất” ở các trang free ( dữ liệu được cấp quyền vào kho vĩnh viễn)
+ Quản lí hỗ trợ qua nhóm riêng khóa học ZALO.
+ 100 CHARATER ROBOT- Sinh động.
+ Hỗ trợ cài đặt phần mềm đầy đủ trước khi khóa học diễn ra.

3-Hình thức:
a) Cách học: Có 3 hình thức học hỗ trợ qua l
ại
+ Qua bộ video giáo trình và văn bản chi tiết theo bài ( 3 kỹ năng)
+ Trực tiếp với GV dạy 15 buổi.
+ Có video ghi lại từng buổi học.


b) Nền tảng học:
+ Học qua TEAMS.
+ Hỗ trợ cài đặt ultraview…
+ Quản lí nhóm và hỗ trợ qua zalo: NHÓM CHỜ https://zalo.me/g/flkrfs400
Link đăng ký: ZALO TRỰC TIẾP 0355936256 HOẶC VÀO NHÓM CHỜ TRÊN SẼ CÓ THÔNG BÁO CỤ THỂ.
4- Đối tượng học: Bất kỳ ai thích và có quyết tâm học và theo học tới cùng…
5- Thời gian học: Thường học vào buổi tối 20h15-> 22h( 3 buổi/1 tuần)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *