Ứng dụng soạn giảng khác

Chuyên mục này chứa những video và bài viết hướng dẫn soạn giảng bằng cách công cụ khác ngoài Powerpoint.

Loading...

Games Vòng quay diệu kỳ bằng Storyline 3

Hướng dẫn bài thuyết trình bằng Canva