Chủ đề: Văn bản nhật dụng-elearning Ngữ Văn 8

Bài elearning dạy học theo chủ đề: Văn bản Nhật dụng- Ngữ Văn 8. Bài giảng được cấu trúc gồm một bài chính có các tương tác và 3 bài trong chủ đề dùng để cung cấp kiến thức cho học sinh.
+ Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000.
+ Bài toán dân số
+ Ôn dịch thuốc lá.
Bài dạy với hệ thống cung cấp kiến thức tự động và kiểm tra đánh gia đa dạng với nhiều hình thức có thể cập nhật kiến thức mới hoặc bổ sung kiểm tra cho học sinh bất kỳ thời điểm nào mà không cần xuất bản lại bài giảng.

Bài đăng cùng chủ đề

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *