Hướng dẫn sử dụng TEAMS dạy học trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng TEAMS bằng Video toàn tập. Đây là những video HD cụ thể chi tiết và được sắp xếp theo thứ tự để mọi người tiện lợi trong việc học tập.

Bài 1: Giáo viên cần biết trước khi dùng TEAMS

Bài 2: Khui tem office 365 lần đầu tiên thử

BÀI 3: Đăng ký tài khoản 365 admin quản trị toàn trường miễn phí ( làm cho cá nhân cũng được dúng 6 tháng)

Bài 4: HD TẢI , CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG TEAMS:

Bào 5: Hướng dẫn học sinh tải, cài, dăng nhập trên máy tính

Bài 6: HD học sinh cài đặt teams vào điện thoại và đăng nhập vào lớp online

Bài 7: Hướng dẫn chi tiết tạo lớp, bài, cách cấp link vào lớp cho HS

Bài 8: Hướng dẫn quản lí một số tính năng chia sẻ, năng cao trong khi dạy

Bài 9: Hướng dẫn quản trị office 365 cho admin

Bài 10: Hướng dẫn học sinh tham gia và xử lí các tương tác với giáo viên trong TEAMS

Chúc thành công và máy mắn! Mọi người có thể cập nhật và xem thêm toàn bộ những video HD ở trong kênh sau:

Bình luận

Bình luận

Bài viết dành cho bạn

Giới thiệu về tác giả: Hoàng Hưởng

Giáo viên - Tại Định Quán- Đồng Nai.

1 Comment

Comments are closed.

Read previous post:
Thiết kế bài giảng e-learning bắt đầu từ đâu?

Hướng dẫn ban đầu cho người muốn soạn bài giảng e-leanring

Close