Trắc nghiệm vui ngày tết?

Tìm hiểu về tết Nguyên Đán của Việt Nam.

Kiểm tra kiến thức hiểu biết về Tết Nguyên Đán.


Bảng xếp hạng: Tìm hiểu về tết Nguyên Đán của Việt Nam.

Điểm lớn của 10 điểm
Hạng Tên Xác nhận lúc Điểm Kết quả
Bảng đang loát
Không có dữ liệu

Bình luận

Bình luận

Bài viết dành cho bạn

Giới thiệu về tác giả: Hoàng Hưởng

Giáo viên - Tại Định Quán- Đồng Nai.

1 Comment

Comments are closed.

Read previous post:
Ispring suite 8.7 và bản Việt hóa

Bản Isping suite 8.7 đã được Việt Hóa 100% Ispring suite 8.7 là một phần mềm hỗ trợ soạn giảng...

Close