Trò chơi trắc nghiệm kiến thức Powerpoint cơ bản

Trò chơi vòng quay trắc nghiệm powerpoint được thiết kế bằng phần mêm storyline 3. Hình thức chơi như sau:
+ Học sinh nhập tên
+ Xem luật chơi
+ Tiến hành quay vòng quay và câu hỏi sẽ xuất hiện.
Mỗi câu trả lời đúng học sinh sẽ có điểm may mắn và điểm thưởng mỗi câu là 10 điểm. Kết thúc 16 câu hỏi sẽ có phần thông báo kết quả.


Bài đăng cùng chủ đề

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *